CÁC GIÁM MỤC CHÂU Á TỔ CHỨC KHÓA HỌC TRUYỀN THÔNG.

Tin Giáo Hội Châu Á: Ngày 06/01/2021, Học Viện Chân Lý Á Châu về Truyền Thông Xã Hội đã mở các khóa học về Truyền Thông Xã Hội cho những người đang hoạt động trong mục vụ truyền thông, để chuẩn bị cho họ đối diện với những thách đố đến từ các phương tiện truyền thông mới và các bối cảnh mục vụ khác nhau ở châu Á. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục châu Á đã nói: “Chúa chúng ta là một Thiên Chúa giao tiếp, và truyền thông là một nền tảng cho sứ vụ của Giáo hội”. Linh mục Thư ký điều hành của Văn phòng cho biết: “Học viện Chân Lý Á Châu về Truyền Thông Xã Hội cam kết đào tạo nhân viên cho các thừa tác vụ Giáo Hội, tổ chức các khóa học nguyên cứu và chuyên sâu. Học viện cung cấp 3 chương trình hẳn hòi với các cấp độ khác nhau: Khóa học căn bản - Khóa nâng cao - Và cấp chứng chỉ tốt nghiệp về Truyền Thông Xã Hội”. Khóa học đầu tiên mang tên “Truyền thông để lãnh đạo mục vụ” sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com