GIÁO DÂN ĐẦU TIÊN LÀM CHỦ TỊCH ỦY BAN KỶ LUẬT CỦA GIÁO TRIỀU.

Tin Vatican: Ngày 8/1 vừa qua, ĐTC đã bổ nhiệm ông Vincenzo Buonomo, viện trưởng Đại Học Giáo Hoàng Laterano ở Roma, làm chủ tịch Ủy Ban Kỷ Luật của giáo triều Roma, thay thế Đức cha Giorgio Corbellini, người đã giữ trách nhiệm này từ năm 2010 và qua đời ngày 13/11 năm vừa qua. Ông Buonomo, 59 tuổi, là giáo sư về luật quốc tế và cũng là cố vấn của Tòa Thánh từ những năm 1980. Năm 2014, ĐTC đã bổ nhiệm ông làm cố vấn của Vatican. Năm 2018 ông trở thành giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại Học Giáo Hoàng Laterano. Ủy Ban Kỷ Luật của giáo triều Roma, được thành lập năm 1981, là cơ quan kỷ luật chính trong giáo triều, là bộ máy hành chính của Tòa Thánh. Ủy Ban có trách nhiệm xác định các biện pháp trừng phạt đối với các nhân viên của giáo triều bị kết tội có hành vi lỗi phạm, từ đình chỉ đến sa thải.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com