CÁC NƯỚC GIÀU TRANH NHAU MUA VACCINE.

Tin Y Tế Thế Giới: Tổ Chức Y Tế Thế Giới, WHO, cả năm qua vẫn không ngớt kêu gọi tinh thần đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch Vũ Hán. WHO nói rằng, Vaccine là tài sản chung nhân loại, mọi người đều có quyền nhận được như nhau. 1 thông tín viên tại Genève tường trình: “Khuynh hướng “dân tộc chủ nghĩa” trong vấn đề Vaccine từng khiến Tổ Chức Y Tế Thế Giới lo ngại, giờ đã xuất hiện rõ. Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã bảo đảm cho các nước nghèo 2 tỷ liều Vaccine thông qua chương trình Covax. Thế nhưng, chương trình này bị gián đoạn vì các nước giàu đã thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất Vaccine”. Ông Tổng Giám Đốc của WHO nhấn mạnh: “Tôi muốn các nhà sản xuất Vaccine ưu tiên phân phối qua chương trình Covax. Tôi đề nghị các nhà sản xuất và các nước chấm dứt việc ‘chen đơn hàng’ gây hại cho chương trình Covax. Không một nước nào được xếp trên nước khác. Không một nước nào có quyền gian lận xếp hàng để có Vaccine tiêm chủng cho dân mình khi mà nhiều nước khác không có”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com