THÊM 7 LINH MỤC QUA ĐỜI VÌ COVID.

Tin Giáo Hội Mexico: Chỉ trong 2 tuần cuối của năm 2020, tại Mexico có thêm 7 linh mục qua đời vì Covid-19 và đã có 14 giám mục bị lây nhiễm. Theo tường trình thứ 14 của “Trung Tâm Đa Phương Tiện Công Giáo”: Giáo hội Mexico đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tính cho tới nay, số người chết chính thức do đại dịch này gồm: 4 giám mục, 135 linh mục và nam tu sĩ, 8 phó tế cùng 5 nữ tu. Trung Tâm Đa Phương Tiện Công Giáo lên tiếng rằng: “Thời gian vừa qua, cả đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng lây nhiễm thứ hai... Nguyên nhân là sự vô trách nhiệm của cộng đồng trong các ngày lễ, các cử hành và các hoạt động kinh tế. Các bệnh viện không còn đủ chỗ chứa vì số bệnh nhân gia tăng”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com