TỪ LY KHAI ĐẾN HÒA GIẢI.

Tin Vatican: Đức Hồng Y Chủ Tịch “Hội Đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô” nhận định giá trị cao của bản dịch tiếng Ý mới của “Tuyên Ngôn Chung giữa Công Giáo và Tin Lành Luther”, được thực hiện trong năm 1999 và ngài nói đây là một bước tiến mới cho hành trình đối thoại đại kết. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y bày tỏ: “Chúng ta không thể xóa bỏ lịch sử của sự chia rẽ, nhưng bản dịch mới này sẽ là một phần của lịch sử hòa giải chúng ta”. Vào thế kỷ 16, vấn đề Ơn Cứu Độ đã nảy sinh những tranh cãi gay gắt và hậu quả là sự ly khai trong Giáo Hội. Hơn 20 năm sau thỏa thuận ban đầu vào năm 1999, một bản dịch tiếng Ý mới đã được “Hội Đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất Các Tín Hữu Kitô” và “Liên Đoàn Tin Lành Luther Thế Giới” công bố vào ngày 03/01/2021, nhân dịp kỷ niệm 500 năm Martin Luther bị Giáo Hội Công Giáo ra vạ tuyệt thông. Theo Đức Hồng Y chủ tịch, đây vẫn là một “vết thương đau đớn”. Chúng ta cần phải làm rõ từ quan điểm đại kết, những vấn đề lịch sử, thần học và giáo luật liên quan đến việc Martin Luther bị vạ tuyệt thông.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com