THIẾT LẬP NGÀY QUỐC TẾ ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO NIÊN.

Tin Vatican: Sau Kinh Truyền Tin vào hôm Chúa nhật 31/01/2021, Đức Thánh Cha đề cập đến ngày 02/02 là Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền Thánh. ĐTC nói: “Khi ông Simêon và bà Anna, cả 2 đều cao niên, được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Messia. Ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn gợi lên những suy nghĩ và lời nói khôn ngoan nơi những người cao niên, nên lời nói của họ rất quý giá vì đó là những bài ca tụng Thiên Chúa và gìn giữ cội nguồn của các dân tộc. Ông bà là mắt xích kết nối các thế hệ khác nhau để truyền kinh nghiệm sống và đức tin cho những người trẻ, nhưng ông bà thường bị lãng quên vì chúng ta quên đi sự phong phú của việc gìn giữ cội nguồn. Và vì điều này, tôi quyết định thiết lập “Ngày Quốc Tế Ông Bà và Người Cao Niên”, hàng năm sẽ được cử hành trong toàn Giáo Hội vào Chúa Nhật thứ Tư của tháng 7, gần với ngày lễ Thánh GioaKim và Anna là ông bà của Chúa Giêsu. Như vậy, ngày 02/02 là ngày lễ của cuộc gặp gỡ giữa ông bà với con cháu”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com