NHIỀU VỊ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO YÊU CẦU LUẬN TỘI TỔNG THỐNG.

Tin Giáo Hội Brazil: Tổng Thống Brazil có hành vi “tội phạm” trong việc quản trị đại dịch Covid-19, do đó, 379 vị lãnh đạo các tôn giáo yêu cầu luận tội ông. Những người ký tên bao gồm các Giám Mục và các đại diện của Giáo Hội Công Giáo, các vị lãnh đạo Tin Lành, Anh giáo và các lãnh đạo của các Giáo Hội Kitô khác. Bản luận tội được trình tại Hạ Viện vào thứ ba 27/01, gồm 30 trang, được xác định Tổng Thống Brazil là “tội phạm” và chống lại Hiến Pháp Brazil. Tiêu biểu là trong thời gian tái thiết gần một năm chính trị của Brazil, tổng thống đã phá vỡ hệ thống y tế công cộng, thực hành sai lệch thông tin, giảm thiểu và phân hóa các tổ chức khoa học, thiếu sự quan tâm đến người dân bản địa trong việc phân phối Vaccine gần đây. Chính Phó Tổng Thống Brazil cũng đã khẳng định ông Tổng Thống chắc chắn đã phạm nhiều lỗi lầm trong việc quản trị dịch Covid-19.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com