LỚP TU SĨ MỚI KHẤN TRỌN NĂM 2020.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ: Theo khảo sát mới được thực hiện bởi “Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng trong Hoạt Động Tông Đồ”, gọi tắt là CARA, hầu hết các nam nữ tu sĩ tuyên khấn trọn đời vào năm 2020 tại Hoa Kỳ đều có trình độ học vấn cao, xuất thân từ gia đình Công giáo và bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi khi còn khá trẻ. Theo kết quả nhận được từ những người phản hồi, độ tuổi trung bình của lớp khấn trọn năm 2020 là 38; một nửa trong số họ là 34 hoặc trẻ hơn. Họ bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi tu trì khi 19 tuổi. 3/4 số người được hỏi đến từ các gia đình mà cả cha và mẹ đều theo Công giáo và 84% theo Công giáo từ khi sinh ra. Cũng theo khảo sát, 25% số người được hỏi đã có bằng tốt nghiệp trước khi vào dòng tu. 75% vào dòng với ít nhất là một bằng cử nhân. Gần 85% đã có kinh nghiệm làm việc trước khi gia nhập dòng tu. 7/10 các tu sĩ khấn trọn năm 2020 là người Mỹ hoặc gốc Âu; 3/4 các tu sĩ khấn trọn sinh tại Hoa Kỳ, trong khi số người không sinh tại Hoa Kỳ đông nhất là gốc Việt Nam.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com