PHÂN ƯU
 
 
Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại
 và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi
xin thành kính phân ưu cùng tang gia của
 
 
Bà Maria Trần Thị Chúc
Ân Nhân Danh Dự
 
thuộc Chi Hội

Mân-Côi, West Covina và

Phaolô, El Monte, California
qua đời ngày 31 tháng 05 năm 2017.
 
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Maria
về hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
Xin các Hội Viên tham dự Thánh Lễ hoặc đọc 50 kinh Kính Mừng
cầu nguyện cho linh hồn Maria.
- Bề Trên Phụ Tỉnh : Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Phi Long.
- Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi :
Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan.
- Hội Trưởng : Ông Ðaminh Nguyễn Văn Nhàn.

 

 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com