LỆNH ĐEO KHẨU TRANG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN CHỞ.

Tin Hoa Kỳ: Các quy định mới do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) ban hành có hiệu lực trước nửa đêm ngày 2/2/2021 bắt buộc hàng triệu người Mỹ phải mang khẩu trang trên máy bay, xe lửa, xe buýt, phà, taxi, trên các phương tiện đi chung, tại phi trường, nhà ga, bến tàu, cùng những trung tâm quá cảnh khác. Ngày 31/1, Cơ Quan Quản Lý An Ninh Giao Thông Vận Tải, gọi tắt là TSA ban hành những chỉ thị an ninh cho phép phạt dân sự và cấm những hành khách không mang khẩu trang lên máy bay. Những quy định này có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 11/5. Hầu như tất cả đều bị chi phối bởi các quy định mới, ngoại trừ những tài xế một mình điều khiển xe tải và những người dùng xe cá nhân. Lệnh yêu cầu tất cả hành khách từ 2 tuổi trở lên phải mang khẩu trang, nhưng hành khách có thể được miễn trừ nếu khuyết tật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com