MỜI GỌI TÍN HỮU TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN.

Tin Giáo Hội Myanmar: Khi dân chúng lo ngại vì sự can thiệp của quân đội và ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, Đức giám mục phụ tá giáo phận Yangon, Myanmar, đã kêu gọi các tín hữu sống tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trong giai đoạn khó khăn và quan trọng đối với đất nước đang bất ổn. Trong một thông cáo của tổng giáo phận Yangon, Đức Hồng Y Charles Bo, TGM, cũng mời gọi Dân Chúa sống giai đoạn quan trọng này của đời sống đất nước với sự thận trọng hết sức. Ngài đặc biệt kêu gọi các linh mục rằng: “Vì lý do an ninh, hãy cảnh giác và kiểm soát những người vào cơ sở của Giáo Hội. Hãy ý thức trong các cử hành phụng vụ, khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Myanmar”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com