ĐẠI HỘI THÁNH THỂ QUỐC TẾ.

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNA, Đức Hồng Y TGM Hungary, nói: “Tôi tin rằng Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế, đã bị hoãn hồi tháng 9/2020, sẽ được tổ chức lại từ ngày 5 đến ngày 12/9/2021 theo quyết định của Đức Thánh Cha, trong thời gian đại dịch Covid sẽ là một dấu hiệu hy vọng lớn cho tín hữu công giáo trên toàn thế giới”. Đức Hồng Y TGM Hungary nhắc đến lá thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, hồi hè năm ngoái, khuyến khích các tín hữu trở lại tham dự Thánh Lễ sau khi các cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự bị đình chỉ để tránh lây lan virus. Lá thư nhấn mạnh rằng đại dịch chỉ rõ cho các tín hữu thấy rằng: “Nguồn sức mạnh của đời sống cộng đoàn trong Giáo Hội là Thánh Thể”. Đức Hồng Y TGM cho biết trước khi đại dịch lan tràn, đã có khoảng 60,000 người ghi danh tham dự Đại Hội Thánh Thể. Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế được tổ chức lần đầu tại Pháp vào năm 1881. Đại hội thường được tổ chức 4 năm 1 lần.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com