ĐTC CA NGỢI SỰ ‘SÁNG TẠO MỚI’ CỦA CÁC NHẠC SĨ.

Tin Vatican: Ngày 4/2 trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên “Hội Nghị Quốc Tế về Âm Nhạc” lần thứ 4, Đức Thánh Cha đã khen ngợi các nhạc sĩ đã có “sự sáng tạo mới” dù những hạn chế nghiêm nhặt do đại dịch và ngài khuyến khích họ nên lấy cảm hứng từ Kinh Thánh. Hội Nghị được tổ chức bởi Hội Đồng Tòa Thánh về Văn Hóa, với sự cộng tác của Học Viện Giáo Hoàng về Thánh nhạc và về Phụng vụ Anselmo, kéo dài trong 2 ngày, từ 4 đến ngày 5/2/2021, với chủ đề “Giáo Hội, Âm Nhạc: Bản văn và Bối cảnh.” Đức Thánh Cha nhận định rằng: “Kinh Thánh đã truyền cảm hứng cho vô số cách diễn đạt âm nhạc, bao gồm cả những trang nền tảng trong lịch sử âm nhạc”. Ngài đưa ra ví dụ để nhấn mạnh rằng: “Kinh Thánh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều sáng tác trên 5 châu lục và các nhà soạn nhạc đương đại khác nhau cũng đã lấy cảm hứng từ các văn bản thánh”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com