NGŨ GIÁC ĐÀI ĐIỀU ĐỘNG BINH SĨ GIÚP CHÍCH NGỪA VACCINE COVID.

Tin Y Tế Hoa Kỳ: Ngày 5/2, Ngũ Giác Đài đã chấp thuận điều động 1,100 binh sĩ hỗ trợ công tác chích ngừa vaccine Covid tại Hoa Kỳ. Ông cố vấn cao cấp của nhóm đáp ứng Covid-19 tại Tòa Bạch Ốc cho hay, một phần quân số sẽ bắt đầu đến California trong vòng 10 ngày tới. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc tuần trước cho biết, Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang làm việc với Ngũ Giác Đài nhằm sử dụng 10,000 binh sĩ và mở 100 trung tâm trên toàn quốc để tăng cường khả năng tiêm chủng. Đơn vị Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ đã xây dựng hàng ngàn phòng bệnh trên toàn quốc để yểm trợ cho các bệnh viện đang thiếu phòng bệnh vì Coronavirus lây lan nhanh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com