ĐỀ NGHỊ MỘT THƯỢNG HỘI ĐỒNG CHO CHÂU ÂU.

Tin Giáo Hội Châu Âu: Trong một cuộc phỏng vấn của Hội Đồng Giám Mục Đức, Đức Hồng Y Chủ Tịch Ủy Ban Hội Đồng Giám Mục của Liên Minh Châu Âu đề nghị có một Thượng Hội Đồng cho châu Âu, đưa các giám mục của lục địa vào một cuộc tranh luận về các chủ đề cấp thiết. Đây không phải là một cuộc họp đặc biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhưng là một diễn đàn để gặp gỡ và thảo luận cho các Giám mục. Thượng Hội Đồng này cũng là điều cần thiết để củng cố thái độ cởi mở và phân định, để Giáo Hội không quá xa rời người dân, cả bên trong và bên ngoài cộng đoàn Kitô giáo… là dịp để Giáo Hội chia sẻ với nhau nhiều hơn, giúp định hướng mục vụ tại mỗi quốc gia trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com