GIÚP CHÍCH NGỪA COVID CHO 500 TRIỆU NGƯỜI.

Tin Y Tế Thế Giới: IFRC tạm dịch là Liên Đoàn Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế loan báo kế hoạch trị giá 110 triệu Mỹ kim để giúp tiêm chủng cho 500 triệu người trên thế giới chống Covid giữa những lo ngại về sự bất bình đẳng trong việc chích ngừa Coronavirus giữa các nước giàu và các nước nghèo. IFRC cho biết tới nay, 50 nước nghèo nhất thế giới mới nhận được 0.1% tổng số liều vaccine đã phân phối trên toàn cầu, trong khi 70% vaccine được gởi tới 50 nước giàu nhất. Vào ngày 4/2, Hiệp Hội IFRC lên án sự bất bình đẳng này dễ gây phản ứng ngược vì những khu vực trên thế giới chưa được chích ngừa có thể tạo điều kiện cho virus lây lan và biến thể dễ dàng. Theo kế hoạch giúp đỡ chích ngừa Covid cho những quốc gia nghèo trên thế giới, 66 tổ chức của Liên Đoàn Hội Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế sẽ cùng những tổ chức khác đang thảo luận với các chính phủ nước họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com