100 NĂM PHỤC VỤ TIN MỪNG.

Tin Giáo Hội Canada: “Hội Truyền Giáo Hải Ngoại” của tỉnh Quebec, Canada mừng 100 năm thành lập Hội. Trong dịp này, cha Bề Trên Tổng Quyền của Hiệp Hội đã viết thư cho các thành viên, công bố khai mạc năm kỷ niệm đặc biệt phục vụ Tin Mừng của Hiệp Hội. Cha bề trên viết mở đầu thư như sau: “Việc một người được trăm tuổi là một sự kiện có thật. Đạt được 100 năm đầu tiên đối với một Hội Truyền Giáo là một thời gian ngắn, nhưng nó đáng được nhấn mạnh là một đóng góp khiêm tốn trong việc loan truyền Tin Mừng trên thế giới”. Cha bề trên bày tỏ lòng biết ơn đối với những vị tiên phong, những người đã kiên vững trong những bước đầu tiên non trẻ, đào tạo những tân binh cho sứ vụ, gửi họ đến những vùng đất xa lạ, củng cố hành trình của họ. “Hội Truyền Giáo Hải Ngoại” của tỉnh Quebec là một hội truyền giáo quốc tế gồm các linh mục và giáo dân. Hội được các giám mục nói tiếng Pháp của Canada thành lập ngày 02/02/1921, mục đích đóng góp việc loan báo Tin Mừng cho tất cả các quốc gia. Ban đầu, chỉ có người Canada tham gia, nhưng vào năm 1997, hội đã chính thức trở thành Hiệp Hội Quốc Tế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com