KHÔNG TỘI PHẠM TRONG VIỆC CHUYỂN TIỀN TỪ VATICAN SANG ÚC.

Tin Vatican: Thông cáo của cảnh sát Úc-Đại-Lợi viết vào ngày 3/2/2021 rằng: “Cảnh sát liên bang Úc đã hoàn thành việc phân tích thông tin tài chính được cung cấp bởi Trung Tâm Phân Tích và Báo Cáo Giao Dịch Úc (AUSTRAC) là ‘cơ quan giám sát tội phạm tài chính’ của Úc, liên quan đến các khoản chuyển tiền từ Vatican đến Úc. Không có hành vi phạm tội nào được xác định cho đến nay”. Vào tháng 12/2020, Trung Tâm này đã xác nhận rằng trong 6 năm qua, số tiền khoảng 1.4 tỷ Euro đã được gửi từ Vatican đến Úc qua 47,000 giao dịch là những con số không thể có thực, cả về số tiền lẫn số lần giao dịch, vì nó hoàn toàn không tương thích với các hoạt động của Tòa Thánh. Sau đó, “cơ quan giám sát tội phạm tài chính” của Úc đã điều chỉnh những con số đó, và cho biết trong 6 năm qua, chỉ có 6 triệu Euro với 362 lần giao dịch được thực hiện giữa Vatican và Úc. Đây là số tiền Tòa Thánh sử dụng để chi trả cho các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com