CANH TÂN GIÁO HỘI VẪN CHƯA ĐẠT KẾT QUẢ.

Tin Giáo Hội Thụy Sĩ: Trong những tuần tới, “Hội Đồng Giám Mục” và “Liên Đoàn Phụ Nữ Công Giáo” Thụy Sĩ sẽ tiếp tục các cuộc hội đàm cho việc bắt đầu lộ trình “Cùng nhau canh tân Giáo Hội”. Đây là tiến trình đã được các giám mục quyết định để bắt đầu một hành trình canh tân giáo hội, liên quan đến mọi thành phần dân Chúa, tôn giáo và người di cư. Trong cuộc họp vào ngày 21/01 vừa qua, nội dung thảo luận của chương trình nghị sự về 7 kỳ vọng được “Liên Đoàn Phụ Nữ Công Giáo” xác định là vẫn chưa được bàn thảo thấu đáo và cả 2 bên đã quyết định sắp xếp một buổi gặp mới. Lần họp mặt tới, điều sẽ phải xác định là cách hiểu về việc tạo ra các điểm trung gian cho các vấn đề về bình đẳng giới như yêu cầu của “Liên Đoàn Phụ Nữ Công Giáo Thụy Sĩ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com