LO NGẠI LỆNH PHONG TỎA LIÊN TỤC ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIỚI TRẺ.

Tin Giáo Hội Pháp Quốc: Cha Régis Peillon đứng đầu quốc gia về mục vụ chăm sóc sinh viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp giải thích: “Những lần phong tỏa xen kẽ liên tiếp trong năm 2020 bởi Covid-19 đã phá vỡ mối tương quan xã hội, đặc biệt, ảnh hưởng đến giới trẻ, độ tuổi rất cần các tương quan xã hội, đặc biệt trong môi trường học đường”. Giáo Hội Công Giáo Pháp đã bắt đầu một cuộc khảo sát trực tuyến lớn, các giám mục muốn hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các biện pháp hạn chế và người trẻ, cách người trẻ trải qua lệnh phong tỏa, điều gì thiếu sót nhất và những gì họ sẵn sàng làm để đóng góp cho công ích. Giáo hội muốn đồng hành với người trẻ. Theo các giám mục: “Tương lai không chỉ của Giáo Hội mà của xã hội đang bị đe dọa. Chúng ta cần phải làm gì và bằng cách nào để không chỉ đồng hành với những người yếu đuối nhất mà còn cả với con em của chúng ta nữa, đó là những người trẻ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com