BẮT ĐẦU ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO 1 NỮ TU.

Tin Vatican: Ngày 13/1 vừa qua Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Roma mở cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa là Mẹ Rosetta Marchese, cựu tổng quyền dòng nữ Salêdiêng (Salesian), qua đời vào ngày 8/3/1984 khi được 61 tuổi, vì bệnh ung thư máu. Mẹ Marchese đã dâng bệnh tật của mình để cầu nguyện cho sự thánh thiện của hội dòng. Sơ phó thỉnh nguyện viên của án phong, nói: “Ủy ban lịch sử đã và đang nghiên cứu về các tài liệu được thu thập. Mẹ Marchese kể lại kinh nghiệm cá nhân của mình với Chúa trong 22 sổ ghi chép cá nhân. Sau khi Mẹ qua đời, vị thư ký của Mẹ đã trao những tài liệu gồm hàng trăm thư từ quý giá này cho hội dòng Salêdiêng, những bút tích của Mẹ, các tài liệu trong các hội nghị hay trong quá trình cộng tác với hiệp hội các bề trên cấp cao của Ý, các bài nói chuyện trong các cuộc thăm viếng các cộng đoàn rải rác khắp nơi trên thế giới, cùng các chứng từ của các nữ tu trong dòng, hay linh mục, các cựu học sinh và người thân đã biết Mẹ cũng được thu thập.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com