ĐTC TIẾP NGOẠI GIAO ĐOÀN BÊN CẠNH TÒA THÁNH.

Tin Vatican: Vào lúc 10 sáng thứ hai ngày 8/2, theo thông lệ hàng năm, Đức Thánh Cha đã tiếp các vị đại sứ và đại diện của 183 nước, và các tổ chức có mối ngoại giao trên cấp đại sứ với Tòa Thánh. Hiện nay có 88 vị đại sứ thường trú tại Roma. Sau lời chào của vị Niên Trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là Đại sứ của nước Cipro, sau đó, Đức Thánh Cha đã cảm ơn những lời chúc được vị niên trưởng thay mặt ngoại giao đoàn gửi đến ngài. Ngài cũng cảm ơn những nỗ lực hàng ngày của các vị đại sứ trong việc thúc đẩy mối tương quan giữa các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế mà họ đại diện với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha xem cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn là một dấu hiệu tốt của việc có thể nhanh chóng nối lại các liên hệ cá nhân. ĐTC mong ước sớm thực hiện lại các chuyến tông du, bắt đầu với cuộc viếng thăm Iraq vào đầu tháng 3. Đức Thánh Cha suy tư về một số khủng hoảng mà đại dịch gây ra, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để xây dựng một thế giới nhân đạo, công bằng, liên đới và hòa bình hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com