HOA KỲ GIÚP VN VỤ BUÔN BÁN SỪNG TÊ GIÁC.

Tin Thế Giới: Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) cho biết, phòng xét nghiệm giám định y khoa do cơ quan này đã giúp VN trong việc giám định DNA động vật hoang dã được tăng cường hiệu quả của công tác điều tra và truy tố tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam. Ngoài việc cung cấp các trang bị giám định DNA động vật hoang dã để đạt chuẩn quốc tế cho phía Việt Nam, “Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ” tức USAID cũng đã thực hiện chương trình huấn luyện để nâng cao kiến thức cho các cán bộ quan thuế của Việt Nam cộng sản trong việc điều tra các vụ buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com