ĐỨC HỒNG Y BẢO VỆ CÁC LINH MỤC IRAQ.

Tin Giáo Hội Iraq: Đáp trả những phê bình chống các linh mục được đăng trong một bài viết trên trang web “ankawa.com”, Đức Hồng Y Sako, Thượng phụ Công giáo của Giáo Hội Công Giáo Can-đê ở Iraq đã mạnh mẽ khẳng định rằng, các linh mục của Giáo Hội Can-đê là những con người với những hạn chế, nhưng phần lớn thi hành sứ vụ linh mục của mình bằng sự tận tụy và quảng đại đến mức hy sinh. Đức Hồng Y nói rằng, ngài sinh tại Iraq và đã gặp rất nhiều giám mục, linh mục đóng vai trò quan trọng trong hành trình phục vụ Giáo Hội của ngài. Ơn gọi linh mục của ngài nảy sinh nhờ gương mẫu của những vị linh mục vĩ đại. Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng đề cập những lời than vãn được phổ biến và những tuyên bố quá đáng. Suy nghĩ này dẫn đến những chỉ trích bừa bãi có hại cho Giáo Hội, đặc biệt khi những lời phỉ báng đươc lan truyền mà không có bằng chứng về hành vi sai trái của các linh mục. Đức Thượng phụ nói rằng bất kỳ ai có thể chứng minh được hành vi không đúng của các linh mục về điều này, nên trình lại với giám mục địa phương và sự việc sẽ được điều tra bằng thẩm quyền Giáo Hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com