ĐỨC TGM MỜI GỌI THÚC ĐẨY TÌNH HUYNH ĐỆ.

Tin Giáo Hội Malaysia: Lời khuyến khích của Đức Tổng Giám Mục của Tổng giáo phận Kuala Lumpur được thể hiện trong một thư mục vụ, công bố nhân “Ngày Thế Giới về Tình Huynh Đệ Nhân Loại”. Ngài nói: “Tôi hy vọng người Malaysia chúng ta có thể đoàn kết trong tình liên đới với tất cả sự đa dạng về văn hóa, đức tin, ngôn ngữ, để hướng đến một tương lai hòa bình, luôn chăm sóc những người dễ bị tổn thương. Tôi hy vọng vào cam kết của lãnh đạo các tôn giáo ở Malaysia cho sự đối thoại và hợp tác vì lợi ích lớn hơn của quê hương chúng ta”. Đức Tổng Giám mục nhắc lại việc mọi người đang chiến đấu gian khổ với đại dịch đang gây đau khổ và khó khăn cho mọi người thuộc mọi tôn giáo, dân tộc, địa vị và văn hóa; nhiều người đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc lẫn nhau, cho thấy tinh thần huynh đệ đã thắng thế. Ngài kết luận: “Trong mỗi chúng ta đều có một tình yêu phổ quát do Thiên Chúa ban tặng. Chính trong gia đình, các giá trị tình yêu thương và tình huynh đệ, sự hiệp nhất, sự chia sẻ, sự quan tâm, sự chăm sóc người khác được sống và truyền đi để thêm sức mạnh cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com