CARITAS NỖ LỰC TRỢ GIÚP DI DÂN ĐẾN TỪ NIGER.

Tin Giáo Hội Nước Ý: Ông giám đốc khu vực quốc tế của Caritas Hội Đồng Giám Mục Ý được cử đến Niger để nhận định tình hình người di dân ở đây và giúp một số người được hưởng chương trình nhân đạo. Khi trở về Niger, ông cho biết, Niger từ lâu là giao lộ của những cuộc di cư, trong hầu hết các trường hợp, ảnh hưởng đến 3 lục địa: Cận Đông - Châu Phi cận Sahara và Châu Âu. Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới, gặp nhiều khó khăn trong nội bộ, nhưng là một quốc gia sẵn sàng tiếp nhận những người di cư. Những người di cư thường phải băng qua sa mạc, trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người, bị giam giữ và bị tra tấn. Ông giám đốc khu vực quốc tế của Caritas Hội Đồng Giám Mục Ý nói: “Giáo Hội Ý đang thúc đẩy các hoạt động bảo vệ những người di cư này để họ có thể được chuyển đến lục địa châu Âu một cách an toàn. Chúng tôi hy vọng hoạt động bác ái này sẽ có thể được thực hiện vào cuối mùa xuân. Hiện nay, 70 giáo phận đã sẵn sàng tiếp nhận những người di cư”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com