HỒI SINH DỰ LUẬT CẤM NHẬP CẢNG SẢN PHẨM TỪ TÂN CƯƠNG.

Tin Hoa Kỳ: Hạ viện Hoa Kỳ hôm 18/2 giới thiệu lại một dự luật lưỡng đảng, là cấm nhập cảng những sản phẩm từ khu vực Tân Cương bên Hoa Lục, trừ phi các món hàng này được chứng nhận là không sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Dự luật này đồng thời cho phép Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt phụ trội chống lại các viên chức Trung cộng chịu trách nhiệm về các hành động ngược đãi người Hồi giáo. Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 406 phiếu thuận, 3 phiếu chống trong Quốc hội khóa trước, vào tháng 9 năm ngoái. Dự luật của Hạ viện sẽ cho phép Tổng Thống Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp chế tài đối với bất kỳ người nào bị quy trách nhiệm về các hoạt động buôn hoặc sử dụng sức lao động của người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương. Chính phủ Biden tán thành quyết định của chính quyền tiền nhiệm rằng Trung cộng đã phạm tội ác diệt chủng ở Tân Cương, và nói rằng Hoa Kỳ phải chuẩn bị áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với những kẻ chịu trách nhiệm.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com