VIẾNG THĂM TỔ CHỨC WORLD HOUSE.

Tin Vatican: Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói với các bạn trẻ của World House rằng: Với từng viên gạch, các bạn đang xây dựng hòa bình. World House ở Rondine nước Ý là một tổ chức được thành lập vào năm 1988, nhằm giúp giảm xung đột quân sự trên thế giới. Cuộc gặp gỡ hôm thứ hai 15/02 có sự tham gia của các bạn trẻ đến từ những vùng xung đột trên thế giới và cùng với họ là 11 bạn trẻ được chọn cho dự án “Địa Trung Hải: Biên giới của hòa bình, Giáo dục và Hòa giải” do Hội Đồng Giám Mục Ý phát động năm vừa qua. Trong chuyến thăm ngắn tới Thành Hòa bình, gần Arezzo, Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã nhận xét: “Nói chuyện với các bạn, tôi khám phá ra rằng các bạn đến từ những khu vực đầy căng thẳng và xung đột, và biết rằng nỗ lực xây dựng hòa bình ở đây là một điều tuyệt vời. Tôi sẽ thưa lại với Đức Thánh Cha về những dấn thân của các bạn trong việc xây dựng hòa bình. Thực vậy, ở đây, hòa bình đang được xây dựng, từng chút một, từng viên gạch”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com