QUY ĐỊNH CỬ HÀNH TUẦN THÁNH 2021.

Tin Vatican: Hôm thứ Tư 17/02/2021, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích công bố các quy định liên quan đến việc cử hành Tuần Thánh trong thời điểm đại dịch. Do đó, Sắc Lệnh đã ban hành ngày 25/3/2020 vẫn còn hiệu lực. Theo Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, vì đại dịch vẫn còn hoành hành, làm thay đổi nhiều thứ, cả trong việc cử hành phụng vụ thông thường. Các quy tắc và chỉ dẫn trong các sách phụng vụ không thể áp dụng hoàn toàn trong những thời điểm khủng hoảng đặc biệt như thế này. Vì lẽ đó, giám mục giáo phận, là người điều hành đời sống phụng vụ trong giáo hội của ngài, được kêu gọi đưa ra những quyết định thận trọng để các cử hành phụng vụ có thể tiến hành đem lại kết quả tốt đẹp cho dân Chúa và lợi ích cho các linh hồn được trao phó cho ngài. Đối với việc cử hành Tuần Thánh, các giám mục được nhắc nhở phải tuân theo Sắc Lệnh do Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban hành 25/3/2020, trong đó đưa ra một số hướng dẫn cho việc cử hành Tuần Thánh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com