NHÓM HỌP CHO NGÂN SÁCH NĂM 2021.

Tin Vatican: Chiều thứ Ba 16/02/2021, Hội Đồng Kinh Tế Tòa Thánh nhóm họp để thảo luận cho ngân sách năm 2021, về tổ chức và bổ nhiệm các kiểm toán viên chính thức. Tại buổi họp trực tuyến, cùng với các thành viên của Hội Đồng Kinh Tế có sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và linh mục Bộ Trưởng Kinh Tế. 3 điểm chính đối với tài chính của Vatican được thảo luận gồm có: *Ngân sách hàng năm của Tòa Thánh cho năm 2021. *Chuyển ngân quỹ từ Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh sang Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. *Xác định “một tổ chức tốt hơn, đặc biệt liên quan đến việc phê duyệt ngân sách, tường trình tài chính và bổ nhiệm kiểm toán viên chính thức”. Ngoài ra, quy chế của Ủy Ban Kiểm Toán cũng đã được thảo luận. Nhìn chung, mức thâm hụt ước tính khoảng 145%. Tuy nhiên, Ngân sách của Quốc gia Thành Vatican vẫn chưa được biết, trong khi ngân sách của Tòa Thánh đã được công bố là thâm hụt 11 triệu. Cuộc họp tiếp theo được dự trù vào ngày 11 tháng 4/2021.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com