GỬI SỨ ĐIỆP ĐẾN ĐẠI HỘI GIÁO DỤC TÔN GIÁO TẠI LOS ANGELES.

Tin Vatican: Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên Đại hội Giáo dục tôn giáo do tổng giáo phận Los Angeles tài trợ, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 18-21/2 với chủ đề “Hãy công bố Lời hứa”, Đức Thánh Cha mời gọi dấn thân, cống hiến theo gương mẫu người Samari nhân hậu để trở thành lời loan báo của lời hứa và làm chứng cho lời hứa của Thiên Chúa. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng mọi người trên thế giới đang trải qua, lời kêu gọi của Đại hội thật là thích hợp. Ngài nói: “Hãy công bố Lời hứa! Chúng ta cần công bố và nhớ rằng chúng ta có lời hứa của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của mình”. Đức Thánh Cha đề cao người Samari nhân hậu như gương mẫu để cho mình được đánh động bởi những gì mình thấy khi nhận biết rằng đau khổ sẽ biến đổi mình và phải dấn thân với đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ và mời gọi họ hy vọng và ngài cầu chúc đây là động lực mà mọi người sẽ sống, sẽ chia sẻ và mang đến Đại Hội Giáo Lý.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com