PHÂN ƯU
Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại


và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi


xin thành kính phân ưu cùng tang gia củaCụ Ông Gioan Baotixita NGUYỄN NGỌC THĂNG


Ân Nhân Danh Dựthuộc Chi Hội Giêrađô, Garland, Texas


qua đời ngày 31 tháng 05 năm 2017.Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita


về hưởng Nhan Thánh Chúa.Xin các Hội Viên tham dự Thánh Lễ hoặc đọc 50 kinh Kính Mừng


cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita.- Bề Trên Phụ Tỉnh : Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Phi Long.


- Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi :


Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan.


- Hội Trưởng : Ông Ðaminh Nguyễn Văn Nhàn.


Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com