PHÂN ƯU


 


 


Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại


và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi


xin thành kính phân ưu cùng tang gia của


 


Cụ Bà Têrêsa Maria Lê Thị Tuyết


Ân Nhân Danh Dự


 


thuộc Chi Hội Têrêsa Hài Đồng, Arlington, Texas


qua đời ngày 10 tháng 06 năm 2017.


 


Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Têrêsa Maria


về hưởng Nhan Thánh Chúa.


 


Xin các Hội Viên tham dự Thánh Lễ hoặc đọc 50 kinh Kính Mừng


cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa Maria.


 


- Bề Trên Phụ Tỉnh : Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Phi Long.


- Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi :


Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Phan.


- Hội Trưởng : Ông Ðaminh Nguyễn Văn Nhàn.


 


 


 
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com