Đức Thánh Cha Phanxicô Kêu Gọi Mọi Người Hãy Cầu Nguyện Cho Châu Á

Tin Vatican: ĐTC Phanxicô đã gửi một thông điệp bằng video với nội dung kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Châu Á, một châu lục rộng lớn bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người Kitô hữu ở châu lục này chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp và “khiêm nhường.” ĐTC nhận định rằng: “Đặc điểm nổi bật nhất của Châu Á là tính đa dạng của các dân tộc vốn thừa hưởng được những truyền thống tốt đẹp và nền văn hóa cổ xưa. Trên châu lục này, người Ki-tô hữu chỉ là một cộng đồng thiểu số, luôn luôn phải đương đầu với những thách đố và bách hại. Vì vậy, chúng ta cần phải phát huy và cổ võ vấn đề đối thoại với các tôn giáo và văn hóa dị biệt khác. Đối thoại là trách nhiệm thiết yếu trong sứ mạng của các Giáo Hội ở Châu Á. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện để các anh chị em Ki-tô hữu của chúng ta ở châu lục này có thể phát huy tinh thần đối thoại để xóa bỏ những dị biệt giữa các tôn giáo và văn hóa khác nhau, và từ đó mang lại cho mọi người một cuộc sống yên vui và hiệp nhất trong ân sủng của Thiên Chúa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com