Người Kitô Hữu Inđônêxia Phối Hợp Cùng Chính Phủ Trong Việc Bài Trừ Ma Túy Và Văn Hóa Phẩm Đồi Trụy

Tin Jakarta, Inđônêxia: Vừa qua, ở Inđônêxia đã tổ chức một Hội nghị với chủ đề: “Những Hiểm Họa của Ma Túy và Phim Ảnh Đồi Trụy.” Hội nghị đã được tổ chức tại Thánh đường Tin Lành Bethel tại Tangerang, một thành phố cách thủ đô Jakarta 30 cây số về phía Tây, và đã có hơn 400 người trẻ tuổi, Công Giáo cũng như Tìn Lành thuộc nhiều giáo phái khác nhau tham gia. Hiện nay, ở Inđônêxia có khoảng hơn hai triệu rưỡi ki-tô hữu. Và đây là lần đầu tiên ở nước này tổ chức một hội nghị liên giáo phái. Theo một thống kê hiện nay có hơn 27% trong số 5,7 triệu người dùng ma túy là giới trẻ ở Inđônêxia. Trong hội nghị này, một mục sư Tin Lành đã kêu gọi rằng: “Giới trẻ Inđônêxia cần phải nhận thức rõ vai trò trong việc trở nên những gương mẫu trong một xã hội đang có rất nhiều các thanh niên nam nữ đã và đang bị rơi vào cạm bẫy của cần sa, ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy, và phong trào ‘tình dục qua đường’” ở giới trẻ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com