Chính Quyền Paristan Làm Ngơ Trước Việc Lạm Dụng “Luật Phạm Thượng” Của Hồi Giáo

Tin Lahore, Pakistan: Một luật sư người Ki-tô Giáo tên Sardar Mushtaq Gill, và cũng là nhà hoạt động nhân quyền ở Pakistan vừa đánh lên một hồi chuông để kêu gọi thống thiết và cảnh báo về một thế giới tự do đang có những nguy cơ về “Luật Phạm Thượng” của các xã hội Hồi Giáo. Đặc biệt, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn ở Pakistan vì người ta lợi dụng đạo luật này để tiêu diệt quyền tự do tôn giáo trong nước. Ông Gill chia sẻ rằng: “Chính quyền Pakistan đã làm ngơ trước việc lạm dụng ‘Luật Phạm Thượng’ của người Hồi Giáo quá khích để triệt hạ các tôn giáo khác, và không lưu tâm đến sự khẩn thiết trong việc bãi bỏ đạo luật ‘lỏng lẻo’ và có nhiều ‘kẻ hở’ này. Đây chính là lúc chính phủ cần phải có những hành động cương quyết hơn nữa để diệt trừ các phần tử tôn giáo quá khích trong nước, và bước đầu tiên phải bãi bỏ hoặc ‘tu chỉnh một cách đứng đắn’ Luật Phạm Thượng” này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com