Đức Thánh Cha Dạy: “Hãy Noi Gương Của Thánh Nữ Cabrini Trong Việc Đối Xử Với Người Di Dân”

Tin Vatican: Trong lời tựa của một quyển sách nói về cuộc đời của Thánh Nữ Frances Cabrini, ĐTC Phanxicô đã ca ngợi và tán dương cách nhìn “xa trông rộng” về một viễn cảnh trong tương lai của Thánh Nữ trong việc quan tâm và dám can đảm lên tiếng cho những nhu cầu của người di dân. ĐTC Phanxicô khuyên dạy rằng: “Thánh Nữ quả thật là một gương sáng để chúng ta học đòi trong việc đối xử trong tình bác ái và công bình đối với những người di dân: với lòng bác ái và công bình. ĐTC nói: “Lòng bác ái của Thánh Nữ bao ba như biển cả, cùng với một cái nhìn của một vị tiên tri dường như biết trước tương lai. Do đó, cho đến ngày hôm nay, Thánh Nữ Cabrini vẫn còn hiện diện giữa chúng ta, để dạy chúng ta phương cách đối phó với tình trạng di dân hiện nay. Không những Thánh Nữ hiểu được tình tạng di dân không phải là một tình trạng diễn ra đột xuất, tạm bợ, nhưng đã nói lên tình trạng khẩn thiết của thời đại, do sự tiến bộ vượt bậc của các phương tiện chuyên chở, nên người di dân đã được đưa đến các trại tị nạn một cách rất đông đảo.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com