Đức Thánh Cha Nâng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I Lên Bậc “Khả Kính”

Tin Vatican: Hôm thứ Năm, ngày 9 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công bố rằng: ĐTC Phanxicô đã chuẩn nhận và chấp thuận “Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất sẽ được nâng lên Bậc Khả Kính,” vì những công lao to lớn và đóng góp quý báu của ngài cho Giáo Hội. Quyết định này đã đem lại niềm hy vọng cho hồ sơ của Đức cố Giáo Hoàng tiến phiển tốt đẹp và tiến gần hơn trên con đường phong Thánh. Khi ngài còn sống, Đức cố GH Gioan Phaolô I đã thay thế Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI giữ vai trò người kế vị Thánh Phêrô chỉ gói gọn trong vòng 33 ngày, và ngài đã được Chúa gọi về vào năm 1978, lúc ngài được 65 tuổi. Mặc dù chỉ giữ chức vụ Giám Mục thành Rôma trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo, nhưng Đức cố GH Gioan Phaolô I đã để lại dấu ấn sâu đậm trong Giáo Hội. Ông Stefania Falasca, phụ tá viên trong tiến trình phong Thánh cho Đức cố GH Gioan Phaolô I chia sẻ rằng: “Một phép lạ chữa lành đầu tiên do ngài cầu bầu với Thiên Chúa đã được Giáo Hội tiến hành điều tra trên cấp độ Giáo Phận, và có thể một phép lạ nữa sẽ được Giáo Hội xem xét.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com