Các Đức Giám Mục Cho Rằng: “Người Kitô Giáo Trở Thành Mục Tiêu Của Vấn Đề Kỳ Thị Chủng Tộc”

Tin Baltimore, Hoa Kỳ: Trước sự hiện diện của các cử tọa trong Hội Nghị Toàn Quốc tại Baltimore, ĐGM George Murry, Chủ tịch Ủy Ban Chống Kỳ Thị Chủng Tộc của HĐGM Hoa Kỳ, đã chia sẻ rằng: “Mặc dù Giáo Hội Công Giáo đã quan tâm đặc biệt đến việc giải quyết nạn kỳ thị chủng tộc từ rất nhiều năm qua, nhưng đôi khi một số các nhà lãnh đạo và các cơ sở Công giáo đã trở thành rào cản và chưa thật sự hợp tác để đồng tâm giải quyết vấn nạn này”. Được biết, Đức Cha Murry, vừa được đắc cử vào Ủy Ban Chống Kỳ Thị Chủng Tộc trong đầu năm 2017. Ngài cũng nhận định rằng: “Mặc dù tình trạng kỳ thị chủng tộc không phải chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ, nhưng đã và đang “tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và len lỏi trong nước chúng ta. Đây chính là hậu quả của tệ nạn nô lệ khi xưa, và chúng ta đã có nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề này, tuy nhiên kết quả đạt được chưa mấy lạc quan.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com