Đức Giám Mục Chính Thống Nga Viếng Thăm Sứ Thần Tòa Thánh Tại Nhật Bản

Tin Tokyo, Nhật Bản: Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Hilarion của Volokolamsk, đã bất ngờ viếng thăm Đức TGM Joseph Chennorth, Sứ Thần Tòa Thánh ở Nhật Bản, vào hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 11 vừa qua. Theo lời của Đức Ông Pawel Marcia Obiedzinski, Thư Ký Tòa Đại Sứ của Tòa Thánh, có thể đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hội, Tòa Đại Sứ tại Nhật Bản đã đón tiếp một Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga. Một số các Giáo Sĩ và Giáo Phẩm thuộc Giáo Hội Chính Thống Nga cũng đã tháp tùng Đức Thượng Phụ Hilarion. Trong cuộc đàm thoại, Đức TGM Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhắc lại việc ĐTC Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kiril, Tổng Lãnh Chính Thống Nga gặp nhau tại Cuba vào năm 2016.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com