Các Cơ Sở Y Tế Cần Có Lòng Thương Xót

Vào thứ 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phổ biến một sứ điệp dành cho các tổ chức và nhân viên y tế. Ngài nói rằng: “Lòng thương xót là tâm điểm mà những người phục vụ trong ngành y tế gồm có các bác sĩ, y tá, nhân viên và tình nguyện viên, cần phải có lòng thương xót khi làm việc để giảm bớt những đau đớn, cô đơn và lo lắng của người bệnh được săn sóc. Nhân viên y tế không chỉ làm cho tổ chức của mình tốt hơn, nhưng cần phải đồng hành và hổ trợ bệnh nhân. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi tới cho những người tham dự hội nghị với chủ đề: “Đối phó với những sự mất thăng bằng trong Y tế toàn cầu” do Tòa thánh tổ chức, cùng với sự hợp tác của Liên Hội Y tế Công giáo Quốc tế. Mục đích của hội nghị nhằm nối kết 116 ngàn tổ chức y tế Công giáo toàn thế giới, đồng thời kêu gọi việc ý thức về những thiếu thốn trong việc săn sóc y tế trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng đã khen ngợi các tham dự viên đã rất tích cực trong việc đối phó với những thách đố do chính sách y tế không cân bằng.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com