Không Phải Những Gì Do Kỹ Thuật Làm Ra Đều Có Thể Được Luân Lý Chấp Nhận

Đó là lời Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu khi ngài khen ngợi các thành quả mang lại từ khoa học và kỹ thuật vào ngày cuối cùng của khóa hội thảo đã diễn ra từ ngày 15 tới 18 tháng 11, do Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa tổ chức. Chủ đề của khóa hội thảo là: “Tương lai của nhân loại: những thách đố mới cho ngành nhân chủng học”. Hội thảo bàn về những thay đổi nhân chủng qua 3 lãnh vực chính: y học và truyền sinh, khoa học về thần kinh, và tiến bộ của các máy tự động thông minh. Qua bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng: “Nhân chủng học giúp chúng ta tự hiểu về mình, nhưng trong thời này, nhân chủng học luôn thay đổi tùy theo xã hội, kinh tế, dân số, văn hóa, toàn cầu hóa và những khám phá kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật giúp đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về con người, nhưng phải rất thận trọng vì hai lãnh vực này không đủ trả lời cho mọi sự, nhưng cần phải nhờ vào các kho tàng khôn ngoan của các truyền thống tôn giáo, văn chương, nghệ thuật, và cùng với những quan niệm mới về triết học và thần học.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com