Giáo Hội Dạy Gì Về Chiến Tranh Nguyên Tử?

Hội nghị của Vatican bàn về: “Một thế giới không còn các vũ khí nguyên tử” đã được tổ chức trong hai ngày 10 và 11 tháng 11. Đây là bước cuối cùng trong một quyết tâm dài hạn của Toà thánh trong việc hoạt động nhằm xóa bỏ vũ khí nguyên tử. Hội nghị này được tổ chức sau khi 120 quốc gia đã bỏ phiếu vào tháng 7 vừa qua, để chấp thuận hiệp ước của Liên hiệp quốc về việc cấm vũ khí nguyên tử. Tòa thánh đã cử một đại diện làm “quan sát viên thường trực” trong Hội nghị này. Đại diện này của Tòa Thánh chỉ có quyền tham dự các buổi thương thuyết, nhưng không được bỏ phiếu tại Liên hiệp quốc. Trong thế chiến thứ 2, Đức giáo hoàng Piô XII đã quan tâm và lên tiếng về sự hủy diệt của vũ khí nguyên tử. Đức giáo hoàng Gioan XXIII cũng đã kêu gọi hãy xóa bỏ vũ khí nguyên tử trong Tông huấn của ngài mang tên “Pacem in Terris.” Phát biểu tại Unesco, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II cũng nhắc đến thảm họa nguyên tử. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng Benedictô cũng cho rằng: “Tình trạng con người từ chối mình là hình ảnh của Thiên Chúa sẽ rất nguy hiểm trong việc hủy diệt nhân loại, như trường hợp thả bom nguyên tử tại Nhật.” Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã nhấn mạnh về nền hòa bình và sự vững bền trên thế giới không thể dựa vào việc duy trì cán cân quyền lực giữa các nước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com