Trên 180 Triệu Trẻ Em Trên Thế Giới Đang Vẫn Phải Đối Diện Với Một Tương Lai Không Mấy Tươi Sáng

Tin Genève, Thụy Sĩ: Nhân Ngày Quốc Tế Trẻ Em vào thứ Hai, ngày 20 tháng 11 vừa qua, cơ quan UNICEF thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc đã phổ biến rộng rãi kết quả của một cuộc thăm dò đã cho thấy rằng: mặc dù chúng ta đã có những phương tiện và giải pháp để giúp các trẻ em có nhiều điều kiện tốt hơn để ổn định và thành công trong cuộc sống tương lai. Tuy nhiên, hiện tại các em vẫn đang ấp ủ rất nhiều lo lắng, bởi vì trên thế giới có nhiều vấn đề có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt trên các em, chẳng hạn như: bạo lực, khủng bố, chiến tranh, sự thay đổi về khí hậu, sự đối xử bất công đối với những người di dân và di tản, và đặc biệt là về vấn đề khó nghèo. Theo sự phân tích của cuộc thăm dò này, khoảng trên 180 triệu trẻ em ở 37 quốc gia khác nhau trên thế giới hiện đang sống trong cảnh khó nghèo cùng cực, không được cắp sách đến trường, và có nguy cơ tử vong cao vì bạo lực.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com