Hãy Bước Đi Trong Đức Tin Và Loại Bỏ Những Suy Nghĩ Sai Lầm Cho Rằng: “Thiên Chúa Là Đấng Trừng Phạt Và Khắc Khe”

Tin Vatican: Trong giờ hướng dẫn các khách hành hương cầu kinh Truyền Tin tại Công Trường Thánh Phêrô, vào hôm Chúa Nhật, ngày 19 tháng 11 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã khuyên bảo các Ki-tô hữu không nên “hiểu nhầm” rằng: “Thiên Chúa là Đấng khắc khe và hay trừng phạt những kẻ có tội. Những quan niệm sai lầm này sẽ làm chúng ta bị tê liệt, làm cản trở chúng ta thực hiện những điều tốt, và không dám mạnh dạn loan truyền lòng thương xót và tình yêu vô biên của Thiên Chúa.” ĐTC cũng dạy rằng: “Sự sợ hãi quá độ sẽ làm chúng ta không thể mở lòng cho Thiên Chúa và từ đó dẫn đến chúng ta sẽ có những chọn lựa sai lầm trong cuộc sống. Sự sợ hãi cũng sẽ làm chúng ta thiếu can đảm trong việc đi bước trước để đến với Thiên Chúa. Sợ hãi khuyến khích chúng ta sống “an phận, nhàn hạ”, dễ đi tìm nơi trú ẩn an toàn và những giải pháp đảm bảo. Và cuối cùng, chúng ta sẽ không thể làm được những điều gì tốt cả. Do đó, chúng ta hãy vất bỏ những nỗi sợ hãi trong chúng ta, hãy vững mạnh tiến bước trên đường đời, hãy bước đi trong đức tin và hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com