Hiệp Thông Cùng Đức Thánh Cha Để Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Ở Nam Sudan Và Cộng Hòa Dân Chủ Congô

Tin Vatican: Vào thứ Năm, ngày 23 tháng 11 vừa qua, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ĐTC sẽ chủ tọa buổi cầu nguyện cho hòa bình ở hai quốc gia: Nam Sudan và Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Biến cố này được tổ chức và bảo trợ bởi tổ chức: “Đoàn Kết với Nam Sudan” và Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, với mục đích mời gọi tất cả các tín hữu Ki-tô Hữu trên toàn thế giới hãy cùng nhau đoàn kết và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt ở hai nước Nam Sudan và Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Hai quốc gia này đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã làm cho hàng triệu người phải bỏ quê hương, nhà cửa, và đất đai ra đi để tránh bạo lực do chiến tranh, và cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ gây ra. Ban tổ chức kêu gọi tất cả mọi người đừng nên thờ ơ trước thảm cảnh đầy đau thương của dân tộc này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com