Tham Dự Thánh Lễ Là Làm Chứng Tá Cho Chúa Kitô Trên Đường Khổ Nạn

Tin Vatican: Trong buổi giảng Giáo Lý hàng tuần cho các khách hành hương vào hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 11, ĐTC Phanxicô nói rằng: “Nếu chúng ta thấu hiểu ý nghĩa của việc tham dự Thánh Lễ là làm chứng tá cho Chúa Kitô, Đấng đã vác thập giá lên đồi Can-vê để chịu chết cho nhân loại, chúng ta sẽ không thể nào chụp hình, nói chuyện hay tán gẫu với nhau trong Thánh lễ nữa.” Ngài cũng nhắc nhở lại rằng: “Tham dự Thánh Lễ là làm chứng tá cho cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cho cái chết trên Thập Giá, sự phục sinh và lên Trời của Đấng Cứu Thế. Trong giây phút linh thiêng này, chúng ta được mời gọi để hiện diện cùng với Ngài trên con đường lên đồi Can-vê vậy. Nếu chúng ta tham dự một buổi trình diễn văn nghệ, liệu chúng ta có nói chuyện và chụp hình liền tay như chúng ta đã làm trong Thánh Lễ không? Chắc chắn chúng ta sẽ không làm như thế bởi vì chúng ta phải chú tâm theo dõi những diễn tiến của đau khổ, nhục nhã, hay phải khóc khi Chúa chịu chết, cũng như chúng ta sẽ phải mừng rỡ khi Chúa sống lại. Như thế, bí tích Thánh Thể là đỉnh cao của công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-su, trong đó có chúng ta.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com