Hơn 40 Năm Qua, Các Nữ Tu Myanmar Đã Phục Vụ Âm Thầm Trong Công Tác Từ Thiện Và Bác Ái

Tin Yangon, Myanmar: Chuyến viếng thăm Myanmar của ĐTC Phanxicô là chuyến thăm viếng đầu tiên của một vị Giáo Hoàng trong lịch sử của nước này. Được biết, nước Myanmar đã bắt đầu mở cửa để ngoại giao với cộng đồng quốc tế không lâu, chỉ sau hơn nửa thế kỷ dưới thể chế quân phiệt, khi quân đội nắm giữ chính quyền kể từ năm 1962. Ngay sau khi quân đội nắm chính quyền, các cơ sở ngoại giao đều bị đóng cửa và những nhân viên ngoại giao bị trục xuất ra khỏi nước. Tuy nhiên, sau cuộc cải cách, một số các cơ sở truyền giáo đã dần dần trở lại làm việc, và một số những cơ sở như giáo dục, y tế và các chương trình phát triển xã hội cũng được thành lập. Từ đó, những công việc phục vụ “âm thầm, và được giấu kín” bấy lâu nay của những nữ tu Công Giáo thuộc Dòng Chúa Chiên Lành ở nước này cũng được ló dạng và công khai cho đến hiện nay. Cách đây 40 năm trước, khi đặt chân đến đất nước này để truyền giáo, các Nữ tu đã đến những nơi tội lỗi, nơi có những người nghiện rượu, chém giết nhau, và các tệ nạn xã hội khác, cũng như những nơi có các trẻ em nghèo đói, thiếu dinh dưỡng. Qua một thời gian dài nổ lực và cố gắng, các Nữ tu đã giúp đất nước này xóa bỏ những nơi tội lỗi này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com