Đức Thánh Cha Nói: Chăm Sóc Y Tế Cũng Thuộc Phạm Vi Mục Vụ Của Giáo Hội Công Giáo

Tin Vatican – EWTN 121117: Trong khi Chúa Giêsu chữa lành cho dân chúng qua công việc mục vụ của Ngài khi rao giảng Tin Mừng xưa kia, việc chăm sóc những người bệnh tật cũng phải là trách nhiệm mà cả Giáo Hội Công Giáo được kêu gọi để tham dự vào. Nhân Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân vào ngày thứ Hai, 11 tháng 12, ĐTC đã nói trong một thông điệp rằng: “Chúa Giêsu đã ban khả năng chữa lành cho Giáo Hội của Ngài nơi trần thế. Do đó, nhiệm vụ của Giáo Hội là phải thông truyền ân sủng của Chúa cho muôn dân, bằng cách tiếp tục công việc chữa lành những người đau yếu và bệnh tật của Chúa Giê-su, vì GH cũng biết là mình phải có bổn phận đặt những người đau yếu trong ánh mắt của Chúa, dưới cái nhìn đầy thương xót và cảm thông của Ngài. Sứ vụ săn sóc bệnh nhân lúc nào cũng cần thiết, và là một sứ vụ căn bản phải được thực thi với tất cả lòng hăng say và luôn luôn đổi mới. Điều này là cho tất cả mọi người, từ bệnh xá của Giáo Xứ cho đến những bệnh viện lớn và tối tân nhất”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com