Tổng Thống Philippines Tái Sử Dụng Nhiều Cảnh Sát Trong Cuộc Chiến Chống Ma Túy

Tin Manila, Philippines – UCAN 121117: Tổng Thống Ridrigo Duterte của Philippines lại tiếp tục sử dụng nhiều cảnh sát quốc gia, trong cuộc chiến chống dịch ma túy của mình, sau hơn hai tháng đình chỉ, vì họ đã vi phạm nhân quyền một cách thô bạo, và giết quá nhiều người, đa số là những người dân nghèo khổ, trong các chiến dịch chống nạn ma túy của chính phủ. Nhưng vào ngày mồng 5 tháng 12, Tổng Thống Duterte đã đổi ý và tái sử dụng lực lượng cảnh sát quốc gia, nhằm để “yểm trợ” tất cả các chiến dịch bài trừ ma túy. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của chính phủ vẫn cho rằng: Tổ Chức Bài Trừ Ma Túy của chính phủ vẫn là lực lượng chủ lực trong các cuộc càn quét, và các chiến dịch chống ma túy. Vị phát ngôn nhân này cũng cho biết là TT Duterte chỉ đáp ứng “lời kêu gọi khẩn thiết” của dân chúng trong việc tái sử dụng cảnh sát.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com